Nieuwbouw therapieruimte

Project Info

  • Bouwdatum

    2020

  • Categorie

    Nieuwbouw

Naast een woonhuis in Leiden hebben wij naar ontwerp van Orta Nova Architectuur een duurzame therapieruimte met berging gebouwd. De ruimte is gefundeerd op schroefpalen en de draagconstructie bestaat voor de rest volledig uit hout. Het geheel is luchtdicht uitgevoerd met houtflex isolatie.